top of page

PRIVACYVERKLARING


EnergyAtHome bv, Zaubeekstraat 234/bus 0001 - B-9870 Zulte, btw BE 0837.841.062 kan
persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Energy@Home, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Energy@Home verstrekt. Energy@Home kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM Energy@Home GEGEVENS NODIG HEEFT

Energy@Home verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Energy@Home uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG EN WAAR Energy@Home GEGEVENS BEWAART

Energy@Home bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet
langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data
wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw
gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN

Energy@Home verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw
voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Energy@Home worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website.
Energy@Home gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Energy@Home heeft Google geen toestemming gegeven om via Energy@Home
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de
wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar info@energyathome.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.
Energy@Home zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Energy@Home neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Energy@Home verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Energy@Home op via

info@energyathome.be
Energy@Home bv
Zaubeekstraat 234/bus 0001
9870 Zulte
T. 0497 397 444

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct
behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

EXTRA

Energy@Home vertegenwoordigd ook volgende merknamen:
- IceMaker.be – IceMaker – the original
 
bottom of page